Schoolvakanties en -tijden

Schooltijden

De kinderen hebben met ons continurooster op maandag t/m vrijdag school van 08.24 uur tot 14.00 uur. De kinderen lunchen in de klas met de leerkracht. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.
De leerlingen van groep 1/2 zijn op vrijdag vrij.

 

 

Vakantierooster en vrije dagen

Herfstvakantie            14 oktober t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie             23 december t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie       24 februari t/m 28 februari 2020

Meivakantie                20 april t/m 1 mei 2020
Hemelvaartsdag          21 mei en 22 mei 2020
2e Pinksterdag            1 juni 2020
Zomervakantie           11 juli t/m 21 augustus 2020