Schoolvakanties en -tijden

Schooltijden

De kinderen hebben met ons continurooster op maandag t/m vrijdag school van 08.24 uur tot 14.00 uur. De kinderen lunchen in de klas met de leerkracht. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.
De leerlingen van groep 1/2 zijn op vrijdag vrij.

 

 

Vakantierooster 

Herfstvakantie            24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie             26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie       20 februari t/m 24 februari 2023
Paasvakantie              7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie                24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag          18 mei en 19 mei 2023
2e Pinksterdag            29 mei 2023
Zomervakantie           17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Studiedagen

30 januari 2023
11 april 2023