Schoolvakanties en -tijden

Schooltijden

De kinderen hebben met ons continurooster op maandag t/m vrijdag school van 08.24 uur tot 14.00 uur. De kinderen lunchen in de klas met de leerkracht. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.
De leerlingen van groep 1/2 zijn op vrijdag vrij.

 

 

Vakantierooster en vrije dagen

Herfstvakantie            15 oktober t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie              24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie      4 maart t/m 8 maart 2019

Meivakantie                19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsdag        30 mei en 31 mei 2019
2e Pinksterdag          10 juni 2019
Zomervakantie           8 juli t/m 16 augustus 2019