Schoolvakanties en -tijden

Schooltijden

De kinderen hebben met ons continurooster op maandag t/m vrijdag school van 08.24 uur tot 14.00 uur. De kinderen lunchen in de klas met de leerkracht. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.
De leerlingen van groep 1/2 zijn op vrijdag vrij.

 

 

Vakantierooster en vrije dagen

Herfstvakantie            19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie             21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie       15 februari t/m 19 februari 2021
Meivakantie                26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag          13 mei en 14 mei 2021
2e Pinksterdag            24 mei 2021
Zomervakantie           26 juli t/m 3 september 2021