Schoolvakanties en -tijden

Schooltijden

De kinderen hebben met ons continurooster op maandag t/m vrijdag school van 08.24 uur tot 14.00 uur. De kinderen lunchen in de klas met de leerkracht. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.
De leerlingen van groep 1/2 zijn op vrijdag vrij.

 

 

Vakantierooster en vrije dagen

Herfstvakantie            25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie             27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie       28 februari t/m 4 maart 2022
Paasvakantie              15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie                25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsdag          26 mei en 27 mei 2022
2e Pinksterdag            6 juni 2022
Zomervakantie           25 juli t/m 2 september 2022