Schoolvakanties en -tijden

Schooltijden

 

De kinderen hebben met ons continurooster op maandag t/m vrijdag school van 08.24 uur tot 14.00 uur. De kinderen lunchen in de klas met de leerkracht. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.
De leerlingen van groep 1/2 zijn op vrijdag vrij.

 

 

Vakantierooster en vrije dagen

 

Herfstvakantie            16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie              25 december t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie      19 februari t/m 23 februari 2018
Goede vrijdag             30 maart 2018
2e Paasdag                  2 april 2018
Meivakantie                23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaartsdag        10 mei en 11 mei 2018
2e Pinksterdag           21 mei 2018
Zomervakantie           9 juli t/m 17 augustus 2018