Pedagogisch klimaat

Op onze school heerst een aangename en tolerante sfeer waardoor er een veilig leerklimaat bestaat.
Het welbevinden van leerlingen is voor ons het uitgangspunt om optimaal te kunnen presteren. We bieden de kinderen door middel van praktische lessen handvatten aan om met elkaar, de ouders en de leerkracht dit pedagogisch klimaat te kunnen realiseren.

Buitenleren

Buitenleren met spel, ontspannings en sportactiviteiten krijgt een centrale plaats in ons onderwijs. Verblijf in de natuur is goed voor ontspanning, het kan de hersenen ‘resetten’. Natuurlijke omgevingen stimuleren het speelse leren van kinderen. Buitenlessen zijn goed omdat je buiten meer beweegt. Er is een sterke relatie tussen mentale en fysieke gezondheid. Buitenlessen ‘in de praktijk’ zijn een betekenisvolle aanvulling op de lessen binnen.

Foto © IVN Zeeland/Anna Laming

Schoolhond

Op De Vliete hebben we een schoolhond, dit is onze Australian Labradoodle Lola.

Een hond oordeelt niet, troost wel en voelt vaak feilloos aan waar de schoen wringt en kan door een kop op een been of arm te leggen net dat duwtje in de positieve richting geven.

Voor alle kinderen is het omgaan met een hond een leuke en leerzame ervaring en voor sommige kinderen is Lola een maatje in het bijzonder.

We ervaren bij ons op school met het team en de kinderen dat Lola zorgt voor een betere sfeer. Lola is voor veel van de kinderen een trouwe vriend. 

De inzet van dieren en met name honden blijkt bij kinderen positieve effecten op te leveren wanneer het gaat om de ontwikkeling van cognitief en sociaal gedrag, taalgebruik en communicatie.
Volgens onderzoek kan de aanwezigheid van een hond in de school  ook een positieve emotionele ontwikkeling en een positieve attitude ten aanzien van leren stimuleren.