Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Aan het begin van ieder schooljaar doet de ouderraad een beroep op u om een vrijwillige ouderbijdrage te voldoen in de kas, die beheerd wordt door de ouderraad. Uit deze kasworden verschillende activiteiten betaald: Sinterklaasfeest, Kerstlunch, afscheid groep acht, laatste schooldag, kinderboeken, excursie enzovoort.