Ouderbetrokkenheid

U en de Vliete

Als u als ouder heeft besloten om uw kind naar De Vliete te laten gaan, is het logisch dat u mee kunt praten over het onderwijs. De leerkrachten zijn de professionals die het werk moeten uitvoeren. Wij streven naar een samenspel tussen ouders en leerkrachten met een gezamenlijk belang: goed onderwijs aan alle kinderen. Belangrijk is dan wel dat u steeds goed geïnformeerd wordt. Dat doen we op verschillende manieren.

 

Oudergesprekken

We starten het schooljaar met een omgekeerde oudergesprek. Het woord omgekeerd betekent dat de school graag van de ouder informatie wil ontvangen over het kind om ons beeld van het kind compleet te maken. We gaan er van uit dat een ouder het kind het beste kent en dat hun kennis over hun kind voor ons waardevol is om er een plezierig en succesvol schooljaar van te maken.  
Tevens worden ouders minimaal twee keer per jaar uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Ook is het belangrijk dat de groepsleerkracht bekend is met de ontwikkeling van uw kind thuis en in de buurt. Eenvoudige mededelingen en vragen kunt u meestal wel kwijt bij de leerkracht vlak voor of na schooltijd. Omgekeerd zal de leerkracht u wel eens op school kunnen aanschieten, opbellen of uw kind een briefje meegeven. Het is altijd mogelijk om een of meer langere gesprekken met elkaar aan te gaan. Dat kan op verzoek van de leerkracht of op uw verzoek, na schooltijd op school. 

 

Ondersteuning bij schoolactiviteiten

Een school als die van ons, waar zoveel te doen is voor de kinderen en waar we kinderen zoveel mogelijk willen aanbieden, kan onmogelijk zonder de inzet van ouders en andere helpende handen. Helpen op onze school kan op diverse manieren