Onderwijs

De school

De Vliete telt ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over vijf groepen. Het team bestaat in totaal uit 18 personen, waaronder acht groepsleerkrachten, vijf onderwijsassistenten, een zorg assistent, een intern begeleider en de directeur.

Het gebouw is zo ingedeeld dat kleuters en oudere leerlingen een eigen ingang hebben. Het gehele gebouw is voor iedereen toegankelijk.

De speelplaats is gemeenschappelijk, maar de groepen hebben hun eigen tijden van de speelpauzes, zodat iedereen optimaal gebruik kan maken van de speelmogelijkheden.

 

Combinatiegroepen

We werken in combinatiegroepen. Het werken in combinatiegroepen kent zijn positieve kanten. De jongere kijkt 'de kunst' af van de oudere. Bovendien is elk kind een jaar lang de oudste en daarna weer de jongste van een groep. Zo leert uw kind zich aan te passen aan situaties die zich ook buiten de school voordoen.

 

De groepsindeling

Groep 1/2                               4 - 6 jaar

Groep 3/4                               6 - 8 jaar

Groep 5/6                               8 - 10 jaar

Groep 7/8                               10 - 12 jaar

Taalklas Oekraïense leerlingen   6 - 12 jaar

 

De groepssamenstelling kan per jaar verschillen en tussentijds veranderen. Dat is afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal beschikbare arbeidsplaatsen (formatieplaatsen).