Missie, visie en kenmerken

"Overtref jezelf!"

 

De missie van onze school

Onze missie beschrijft wat wij belangrijk vinden voor ons onderwijs. 

 

De Vliete is een openbare school. Een openbare school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging.

Wij leven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is. Wij willen samen met ouders een kind goed voorbereiden op hun latere functioneren in die veelzijdige en veelkleurige maatschappij. We leren de kinderen te kiezen met respect voor de overtuiging van anderen. Daarbij houden zij rekening met de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden binnen onze samenleving.

 

Visie
Het welbevinden van de leerlingen is voor ons het uitgangspunt om optimaal te kunnen presteren. We geven ieder kind de juiste aandacht, op maat, waardoor de betrokkenheid groot is. Dat is een ideale omgeving voor optimale prestaties. De gebruikte leermethodes zijn eigentijds en actueel. Devices (Chromebooks en I-pads) hebben een ondersteunende rol in ons onderwijs. In de schooltuin en de vijver kunnen de kinderen ontdekkend en bewegend leren. De komende jaren zijn we bezig met de kinderen en het schoolteam om leren in de tuin of op het plein een belangrijke rol in ons onderwijs te geven.

 

De kenmerken van de school zijn:
Welbevinden, buitenonderwijs, veiligheid, betrokkenheid en de schoolhond.