Kwaliteit

Schoolontwikkeling

Om effectief in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij, zorgen wij ervoor dat ons onderwijs zo actueel mogelijk is. Dat betekent dat wij altijd op zoek gaan naar manieren waarop ons onderwijs nog beter kan.

Om dit te bereiken maken we voor elk schooljaar een jaarplan waarin we de voorgenomen veranderingen opnemen. Dit jaarplan evalueren we aan het einde van het schooljaar. Na deze evaluatie schrijven we weer een nieuw plan voor het volgend schooljaar. Deze cyclus zorgt ervoor dat ons onderwijs dynamisch, modern en verfrissend is.