Identiteit

De Vliete is een openbare school. Een openbare school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging. Wij leven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is. Wij willen samen met u als ouder/verzorger uw kind goed voorbereiden op hun latere functioneren in die veelzijdige en veelkleurige maatschappij. Wij leren de kinderen zelf te kiezen met respect voor de keuzes en meningen van anderen.