Over Nobego

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Nobego verzorgt in de gemeenten Goes en Noord-Beveland primair onderwijs op openbare grondslag en telt 9 basisscholen. Van oudsher heeft het openbaar onderwijs een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nobego ziet de oriëntatie op en een besef van waarden als de belangrijkste opvoedkundige opdracht. Kinderen dienen in ieder geval via het onderwijs de kans te krijgen een waarden- en normbesef te ontwikkelen. Deze gedachte past binnen het perspectief van het bewustzijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Nobego. In de omgang met elkaar en met de kinderen proberen wij dit uit te dragen.

 

Onze leerkrachten hebben aandacht voor de kinderen, ze zijn bij hen betrokken en bouwen aan een goede relatie. Het gaat onze leerkrachten erom de kinderen te onderwijzen in een bonte mengeling van verschillen die er in de wereld zijn en elkaar daarbij te respecteren.

Dagelijks begeleiden 90 medewerkers ruim 1100 leerlingen, zoveel mogelijk op hun eigen niveau, om zo de kinderen optimaal de kans te bieden in onze complexe samenleving hun eigen identiteit te ontwikkelen.

 

Voor meer informatie: www.nobego.nl