Missie en visie

"Overtref jezelf!"

 

De missie van onze school

Onze missie beschrijft wat wij belangrijk vinden voor ons onderwijs. 

 

De Vliete is een openbare school. Een openbare school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging.

Wij leven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is. Wij willen samen met ouders een kind goed voorbereiden op hun latere functioneren in die veelzijdige en veelkleurige maatschappij. We leren de kinderen te kiezen met respect voor de overtuiging van anderen. Daarbij houden zij rekening met de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden binnen onze samenleving.

Op onze school heerst een aangename en tolerante sfeer waardoor er een veilig leerklimaat bestaat. Respect staat bij ons hoog in het vaandel. Je mag anders zijn, je mag anders denken. Het welbevinden van leerlingen is voor ons het uitgangspunt om optimaal te kunnen presteren. Wij geven ieder kind de juiste aandacht, op maat, waardoor ze al hun mogelijkheden kunnen benutten.

We begeleiden kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden individueel of in kleine groepjes. 

Ook kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, volgen op onze school een uitdagend en passend traject.