Onze groepen

Combinatiegroepen

Vanwege het aantal leerlingen op school werken we in combinatiegroepen. Het werken in combinatiegroepen kent zijn positieve kanten. De jongere kijkt 'de kunst' af van de oudere. Bovendien is elk kind een jaar lang de oudste en daarna weer de jongste van een groep. Zo leert uw kind zich aan te passen aan situaties die zich ook buiten de school voordoen.

 

De groepsindeling

Groep 1/2                               4 - 6 jaar, Juf Nancy en juf Ann Marie

Groep 3/4                               6 - 8 jaar,  Juf Mariel en juf Ann Marie

Groep 5/6                               8 - 10 jaar, juf Sorayda

Groep 7/8                               10 - 12 jaar, Meester Michiel